Søknadskrive kurs

BOJL.NO arrangerer også
søknadskrive – kurs

Program

 • Et innblikk i hvor over 47 milliarder ligger og venter på din søknad.
 • Hvordan tenke nytt for tilskudds – tenkning.
 • Hvordan bygge opp en søknad?
 • SØKNADER:  Hvorfor enkelt?
 • SØKNADER:  Hvorfor kort?
 • De fem grunnelementene i en elektronisk søknad.
 • Hvordan sende nesten samme søknad til flere kilder?
 • Ett stort prosjekt deles opp.
 • Blir flere mindre prosjekt.
 • Hvordan finne frem til rette tilskuddsordninger, stiftelser, fond og kilder?
 • Samarbeidspartnere.
 • Vi lager flere søknader.
 • Samme søknad til flere stiftelser med små justeringer.
 • Oppbygging av budsjett.
 • Tenke «rapport» fra start av.
 • Offentlige og private kilder.
 • Bruk av media, pressemeld.
 • Lobbyvirksomhet.
 • Nettverk.
 • Søknad som et visittkort. 🙂

Anders Arvidson Vik,  anders.vik@bojl.no  –  mobiltelefon 926 34 131
(send en SMS om du ikke får svar, -da vi kan være opptatt).